Податоци за GTIN 05319991807181

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991807181     
Име на брендот Пресвета Ана
Име на брендот (латиница) Holy Ana
Име на производот украсна свеќа "Пчелина куќа"\candle "Honey House"
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ПРЕСВЕТА АНА ДООЕЛ - БИТОЛА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991807006
Име на производителот ПРЕСВЕТА АНА ДООЕЛ - БИТОЛА
GLN на производителот 5319991807006
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
75000000 - Мебел/производи за уредување на домаќинства/канцеларии

Фамилија: 75030000 - Украсни предмети

Класа: 75030100 - Украси

Група (brick): 10000555 - Свеќи

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Висина 7.5 cm
Нето тежина 63 g
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 13/05/2019
Датум кога производот станува достапен 10/05/2019
Датум на последна промена на производот 13/05/2019
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

  
 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана комплет украсни свеќи

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Винарија"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Венера"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Маша и Медо"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Змеј"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Пчелина куќа"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Снешко"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Овца"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Мал снешко"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Смешен снешко"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Був"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Медено мече"

 • Пресвета Ана роденденска свеќа (број)

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Роденденско Мече"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Слатко мече"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Мала пресвета Марија"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Ангел"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Исусово Раѓање"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Елка"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Свети Никола"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Ангел Чувар"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Велигденско јајце"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Свето Јајце"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Јајце со Јагне"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Мајкина Душа"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Пресвета Марија"

 • Пресвета Ана украсна свеќа "Божја Милост"