Податоци за GTIN 05319991453302

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991453302     
Име на брендот Мy Sweet
Име на брендот (латиница) My Sweet
Име на производот диви јагоди 370g\wild strawberry 370g
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците МЕСМОН ДООЕЛ - КОЧАНИ
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991453005
Име на производителот МЕСМОН ДООЕЛ - КОЧАНИ
GLN на производителот 5319991453005
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50190000 - Припремена/конзервирана храна

Класа: 50192400 - Слатки производи за мачкање

Група (brick): 10000217 - Џем/мармалад/Кандирано (захаросано) овошје (трајно)

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Нето тежина 370 g
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 27/06/2019
Датум кога производот станува достапен 26/06/2019
Датум на последна промена на производот 27/06/2019
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Диви јагоди(70%), шеќер, лимонска киселина.
Wild strawberry(70%), sugar, citric acid.


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти